Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą podjęła wyzwanie rzucone przez Strażaków z OSP Główczyn.
Radni wykonali zadanie, a do dalszej akcji nominowali:
-Państwową Straż Pożarną w Lipnie;
-Starostwo Powiatowe w Lipnie;
-Koło Gospodyń Wiejskich "Mokowianki".

Jak Radni wykonali zadanie? pod linkiem filmik z akcji.https://www.facebook.com/1309848522415724/videos/285217439558018/?__tn__=kC-R&eid=ARB9_Nh1W0SHpAPddTtEogYftXDbha2Hw0MUuTryb7AUIDa0SkMe3-lBQjaqbHPOAwarS092mGvptItV&hc_ref=ARRz9KHDKj_IHqKmMdyIYagg0LVB1j-Jw8MgUFrRzsKc1heyyvgnUG2dP-HHd6I3Z9g&fref=nf&__xts__[0]

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku rozpoczęła rekrutację na nowy rok akademicki 2020/2021.
Uczelnia w swojej ofercie posiada 10 kierunków studiów licencjackich bądź inżynierskich (studia I stopnia),
3 kierunki studiów magisterskich (studia II stopnia) oraz 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich.
Nowością w roku akademickim 2020/2021 są kierunki magisterskie tj.,,Menedżerskie studia finansowo-prawne"
oraz ,,Zarządzanie procesami produkcyjnymi", a także ,,Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna".
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną włocławskiej uczelni pod linkiem:
http://puz.wloclawek.pl/oferta-edukacyjna/