Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

  1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 25 lipca 2017 roku o godz. 8 00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Tematem posiedzenia będzie :

  1. Ocena działalności Publicznej Biblioteki w Dobrzyniu nad Wisłą.
  2. Ocena działalności Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak”
  3. Sprawy bieżące.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Od poniedziałku tj. 17.07 w Dobrzyniu nad Wisłą rusza kilka ważnych inwestycji.

Najważniejszą i najbardziej istotną z punku widzenia mieszkańców miasta jest inwestycja dotycząca wzmocnienia i zabezpieczenia Skarpy Wiślanej, która osuwa się do Wisły w bardzo szybkim tempie i zagraża stabilności terenu nabrzeża. Na realizację tego przedsięwzięcia uzyskano dotację celową ze środków MSWiA w kwocie 5 milionów złotych.Nie mniej ważną dla mieszkańców naszego miasta jest także budowa ulicy Licealnej, na której wykonana zostanie nowa podbudowa z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i warstwy ścieralnej bitumicznej. Nastąpi także regulacja wysokościowa kratek ściekowych i studzienek. Przekazanie placu budowy odbyło się już 11 lipca, a planowany termin zakończenia prac przewidziano na 31 sierpnia. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 413 950,05 złotych. Inwestycja ta jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych". Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu wynosi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo nasza Gmina jest wnioskodawcą projektu pod nazwą "Kujawsko- Pomorscy Liderzy e Administarcji, a partnerami projektu jest 13 gmin i firma Certes Sp. z.o.o z siedzibą w Warszawie. Uchwała o przystąpieniu do projektu będzie procedowana w dniu 17.07.2017r na sesji Rady Gminy o godzinie 10.00. Przedmiotem projektu jest wdrożenie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej: podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.To nie jedyne inwestycje które planowane są w naszej Gminie w najbliższym czasie. Poniżej zamieszczamy aktualne zdjęcia stanu nawierzchni ulicy Licealnej oraz Skarpy Wiślanej, które potwierdzają konieczność przeprowadzenia tych inwestycji.

Podkategorie