Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

  1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 23 kwietnia 2019 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Ocena funkcjonowania stacji uzdatniania wody w Dobrzyniu nad Wisłą.
  2. Ocena stanu i funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą.
  3. Sprawy bieżące.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

EKODPOATY

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 W dniu 3 kwietnia 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia będzie :

Kontrola wydatków przeznaczonych z budżetu gminy na jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dobrzyń nad Wisłą, 26.03.2019r.

PRZYPOMNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Nr X/65/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia

12 listopada 2007 roku przypomina się o obowiązku uiszczenia opłaty

od posiadania psów:

Wysokość stawki rocznej opłaty od posiadania psów wynosi 10 zł od każdego psa.

Opłata płatna jest bez wezwania, jednorazowo w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą do dnia 31 marca 2019 roku lub w ciągu dwóch tygodni od powstania obowiązku podatkowego.

Jednocześnie przypomina się, że zwolnieni z opłaty są:

1) posiadacze psów, które są pomocą dla osób kalekich;

2) osoby w wieku powyżej 65 lat-prowadzące samodzielnie gospodarstwa domowe - od jednego psa;

3) rolnicy posiadający 2 psy w celu pilnowania gospodarstw rolnych;

4) właściciele nieruchomości, od jednego psa, utrzymywanego w celu jej

pilnowania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Piotr Wiśniewski

Podkategorie