Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 W dniu 23 czerwca 2020 roku o godz. 14 00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1 odbędzie się posiedzenie komisji wspólnych.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Sprawdzenie stanu technicznego budynków infrastruktury obiektów sportowych.
 2. Sprawy bieżące.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W związku z nominowaniem przez Strażaków z OSP Chalin Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do GaszynChallenge (akcji zorganizowanej przez portal charytatywny siepomaga.pl, prowadzący zbiórki charytatywne dla Potrzebujących, w tym dla ciężko chorej Zosi) Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  Piotr Wiśniewski chcąc rozszerzyć zasięg akcji zaprasza, oprócz pracowników Urzędu Miasta i Gminy, wszystkich mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w GaszynChallenge.

Zasady akcji są bardzo proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie uda się wykonać zadania, wówczas kwota  zwiększa się do 10 zł.

Wszystkich  którzy chcą podjąć wyzwanie i pomóc chorej Zosi, Burmistrz Miasta i Gminy zaprasza  do DCSiT (wejście B) w dniu jutrzejszym ( tj. środa 17 czerwca) na godzinę 15.40. Cała akcja potrwa kilkanaście minut - uczestnicy wykonają 10 pompek lub przysiadów i dokonają kolejnych nominacji. Wszystko zostanie nagrane i umieszczone w sieci.

Więcej o całej akcji:

https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia?fbclid=IwAR3FHzBJDko65yVYNhgbm5koOU5qYnTMhi5GUonmfLmbzfUHOeIp_n-pO_o

 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

  Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zwołuję dwudziestą pierwszą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Przedstawienie raportu o stanie Miasta i Gminy.
 8. Debata nad raportem.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wotum zaufania.
 10. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy za rok 2019.
  1) zapoznanie się z opinią RIO o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
  2) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wystosowanym do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
  3) zapoznanie się z opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą wystosowanym do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z rok 2019;
  4) dyskusja nad sprawozdaniem.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok;
  2) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok;
  3) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok;
  4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038;
  5) określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miejskiej.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Sprzątanie Skarpy Wiślanej (do pobrania)