Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ubezpieczeni urodzeni w 1953 roku doczekali się ustawy zmieniającej, wykonującej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. Mogą na jej mocy ustalić wysokość emerytury powszechnej po raz pierwszy lub ponownie przeliczyć wysokość emerytury, a także renty rodzinnej bez pomniejszania o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych.

 

Z korzystnych zmian w przepisach mogą skorzystać osoby urodzone w 1953r. bez względu na płeć, które prawo do wcześniejszej emerytury mają ustalone na podstawie wniosku złożonego przed 1 stycznia 2013r. 

Kto nie musi składać wniosku

ZUS z urzędu dokona ponownego ustalenia wysokości emerytury osobom, którym wcześniej już ustalił wysokość emerytury powszechnej z pomniejszeniem o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. Przeliczeniu z urzędu będą również podlegały renty rodzinne przyznane uprawnionym członkom rodziny po tych osobach. Oznacza to, że osoby te nie muszą składać żadnego wniosku, ZUS przeliczy świadczenia po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. po 11 stycznia 2021 r. Ewentualne złożenie wniosku nie przyspieszy załatwienia sprawy. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowa wysokość emerytury zostanie ustalona bez pomniejszenia o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. Świadczenie w ponownie ustalonej wysokości przysługuje od dnia nabycia prawa do emerytury w wieku powszechnym lub od dnia, od którego podjęta została wpłata zawieszonej emerytury. Jeśli ponownie ustalona wysokość świadczenia jest wyższa od pobieranej dotychczas emerytury, wówczas ZUS wypłaci wyrównanie.

Kto i kiedy może złożyć wniosek

Natomiast osoby, które są na wcześniejszej emeryturze i nie składały jeszcze wniosku o emeryturę powszechną, by skorzystać z korzystnych zmian dla rocznika 1953 muszą złożyć wniosek o emeryturę powszechną nie później niż do 11 stycznia 2021 r. Wówczas emerytura zostanie obliczona bez pomniejszenia o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych.

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca do zapoznania się z platformą ogłoszeniową www.polskiebazarek.pl.

Platforma www.polskiebazarek.pl powstała z myślą o ułatwieniu kontaktów pomiędzy rolnikami i producentami żywności a konsumentami oraz umożliwieniu bezpośredniego i bezpiecznego dostępu do wysokiej jakości produktów lokalnych producentów. Na platformie można bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży i promocji swoich produktów. Dzięki takiemu działaniu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik, bez marży pobieranej przez pośredników.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Efektywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych poskutkowało podpisaniem w ostatnim czasie kilku umów na dofinansowanie ważnych i wyczekiwanych inwestycji na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Wśród nich jest umowa dotycząca termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Chalinie, która opiewa na kwotę 674 912, 37 pochodzącą  ze środków RPO WKP.  W dniu 05 sierpnia 2020 roku w ramach realizacji tego zadania podpisano natomiast umowy z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru inwestorskiego, a w najbliższych dniach zostanie przekazany też plac budowy. Zakończenie inwestycji planowane jest w IV kwartale bieżącego roku.

W ramach PROW z kolei zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie 1.575,820,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest poprawę infrastruktury wodno-ściekowej, w tym budowę Stacji Uzdatniania Wody w Chalinie, rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Glewo oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Mokówku. Realizacja  inwestycji zaplanowana jest na lata 2021-2022.

Podpisano również umowę na realizację zadania pod nazwą „ Modernizacja budynku pawilonu sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”, dostępną dla każdego i skierowaną do społeczności lokalnej infrastrukturę o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Kwota dofinansowania wyniosła 38 000,00 zł i została udzielona w formie dotacji celowej z budżetu województwa. Roboty remontowo-budowlane obiektu zakończą się w IV kwartale bieżącego roku.

Fot. Szymon Zdziebo/tarantologa.pl dla UMWK-P

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udziału w kampanii związanej z poszukiwaniem lokalnych pamiątek i nawiązań do okresu wojny
polsko-bolszewickiej. Zachęcamy do odnalezienia w Państwa
miejscowościach  upamiętnień, skojarzeń i świadectw związanych z 
wydarzeniami sprzed stu lat, sfotografowania ich i udostępnienia
zdjęcia w mediach społecznościowych z opisem #Wiktoria1920. Pokażmy,
że pamiętamy o historii sprzed stu lat. Wybrane zdjęcia zostaną
wykorzystane do stworzenia kolażu, który upamiętni setną rocznicę
wojny polsko-bolszewickiej.   
  
Sto lat temu miała miejsce jedna z najważniejszych zwycięskich bitew
polskiego oręża, która zdecydowała nie tylko o przyszłości odrodzonej
Polski, lecz także przyszłości Europy. Był to kulminacyjny moment
trwającej od 1919 roku wojny polsko-bolszewickiej, w której walczyli
Polacy ze wszystkich regionów kraju, od świeżo włączonego do Polski
Pomorza po Śląsk, od Wielkopolski po Kresy. Chcąc uczcić tę wyjątkową
rocznicę, Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza Państwa i mieszkańców
Państwa gmin i powiatów do udziału w kampanii społecznej
#Wiktoria1920, która pokaże, że pamiętamy o historii sprzed stu lat.
Poszukajmy śladów i skojarzeń związanych z okresem wojny
polsko-bolszewickiej w naszej miejscowości lub rodzinnych zbiorach,
zróbmy zdjęcie i udostępnijmy je w mediach społecznościowych z 
hasztagiem #Wiktoria1920. 
Gdzie jest historia? Wszędzie! Może w naszej miejscowości jest ulica
Bitwy Warszawskiej, a urząd gminy znajduje się na placu
Niepodległości? A może na dnie szuflady mieszkańców leżą zdjęcia
rodzinne, listy, czy medale z początków II RP? Może w kredensie u 
dziadków chowa się ozdobny talerz, który pamięta burzliwy rok
1920? Pamiątki rodzinne, zdjęcia, stare dokumenty i listy,
przekazywane z pokolenia na pokolenie przedmioty codziennego użytku,
pomniki, wyjątkowe lokalizacje, zabytki czy nazwy ulic nawiązujących
do wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej, a nawet skojarzenia z liczbą
1920. Wystarczy rozejrzeć się wokół siebie, by dostrzec, że otacza nas
więcej wspomnień przeszłości, niż moglibyśmy się spodziewać. Wszelkie
kreatywne pomysły, nawiązania, wszystko, co może przyjść na myśl w 
związku ze stuleciem Bitwy Warszawskiej 1920 roku i wojny
polsko-bolszewickiej – mile widziane! 
Kampania „#Wiktoria1920” potrwa do 30 września br., a wybrane zdjęcia
opublikowane w mediach społecznościowych z hasztagiem #wiktoria1920
wykorzystamy do stworzenia wielkoformatowego kolażu układającego się w 
słowo „Wiktoria1920”, który upamiętni setną rocznicę wojny
polsko-bolszewickiej.  
Zapraszamy również do udostępnienia na stronach urzędów i instytucji
załączonego spotu. Prosimy także o przesłanie zaproszenia do udziału w 
kampanii społecznej do  samorządowych instytucji kultury, organizacji
pozarządowych, szkół i lokalnych mediów. 

https://info.niepodlegla.gov.pl/mediateka/plik/1669986
Kampania społeczna #Wiktoria1920 to niejedyny projekt Biura Programu
„Niepodległa” realizowany w związku z obchodami stulecia wojny
polsko-bolszewickiej. Samorządy, samorządowe instytucje kultury,
szkoły i wszystkich zainteresowanych  zapraszamy do pobrania
tematycznej wystawy „Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa” 
przygotowanej we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego. Można ją
ściągnąć w wersji do druku lub do internetu ze strony 
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/bitwa-warszawska-stulecia-zwyciestwa-bezplatna-wystawa-do-pobrania/
(https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/bitwa-warszawska-stulecia-zwyciestwa-bezplatna-wystawa-do-pobrania/)
. 
Trwa również  konkurs literacki  1920  , którego celem jest stworzenie
literackiej panoramy tamtych niezwykłych czasów. Prace
nieprzekraczające 30 tys. znaków ze spacjami można przesyłać do  31
sierpnia 2020  roku na adres  konkurs niepodlegla.gov.pl.  Regulamin
oraz szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/1920-ogolnopolski-konkurs-literacki-w-setna-rocznice-bitwy-warszawskiej/
(https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/1920-ogolnopolski-konkurs-literacki-w-setna-rocznice-bitwy-warszawskiej/)

Najlepsze prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii.
Przewidziano także 10 finansowych nagród równoważnych, w wysokości
4000 złotych brutto każda.
Biuro Programu „Niepodległa” wspólnie z Polskim Radiem S.A.
przygotowało także  wyjątkowy serwis internetowy poświęcony Bitwie
Warszawskiej - bitwa1920.gov.pl . Przygotowany, w formie nowoczesnej
encyklopedii multimedialnej, portal nie tylko opowiada o wojnie
polsko-bolszewickiej, ale przede wszystkim pokazuje życie Polaków,
istotne wydarzenia, fakty i postaci tamtego okresu. Do korzystania ze
strony zapraszamy szczególnie szkoły, instytucje kultury, organizacje
pozarządowe oraz lokalnych pasjonatów historii.
17 kwietnia ruszył też wyjątkowy  cykl historyczny poświęcony wojnie
polsko-bolszewickiej  pt . „Wiktoria 1920” - zapiski z czasów wojny .
Przez najbliższe miesiące, co tydzień w  piątek , na stronie
niepodlegla.gov.pl oraz na łamach prasy, publikujemy materiały, które
pokazują, jak wyglądały kolejne tygodnie 1920 roku. Na zbiór,
ilustrowany archiwalnymi zdjęciami, składają się starannie dobrane
fragmenty listów, wspomnień, oficjalnych not, odezw i wycinki z prasy.
Więcej informacji o projekcie i sposobach korzystania z niego znajduje
się na stronie: 
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/wiktoria-1920-zapiski-z-czasow-wojny-przypomniane-w-roku-bitwy-warszawskiej/
(https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/wiktoria-1920-zapiski-z-czasow-wojny-przypomniane-w-roku-bitwy-warszawskiej/)
Zapraszamy do czytania i korzystania z udostępnionych materiałów na
stronach internetowych instytucji samorządowych, a także w lokalnej
prasie.
Szczegółowe informacje o dziesiątkach wydarzeń organizowanych w całym
kraju dla upamiętnienia setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej można
znaleźć na stronie 
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/dziesiatki-wydarzen-na-stulecie-bitwy-warszawskiej/
(https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/dziesiatki-wydarzen-na-stulecie-bitwy-warszawskiej/)
.