Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą w zakresie:

1.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

2.Działanie na rzecz turystyki i krajoznawstwa

dotację otrzymały następujące podmioty:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

K O M U N I K A T
z dnia 20-07-2021r.


Gmina Dobrzyń nad Wisłą wykonująca zbiorowe zaopatrzenie w wodę jako zadanie własne, informuje, iż od dnia 19-07-2021 (tj. poniedziałek) do sieci wodociągowej w miejscowościach: Chalin, Chudzewo, Mokowo, Skaszewo, Płomiany, Kochoń, Mokówko, Kolonia Chalin, Ruszkowo w związku z pracami naprawczymi spowodowanymi masowymi przerwami w dostawie energii elektrycznej rozpoczęto chlorowanie wody uzdatnionej podawanej ze:

Stacji Wodociągowej w Chalinie

Zawartość chloru w wodzie jest w normie do 0,3 ml/l i jest sukcesywnie badana oraz nie przekracza zawartości określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294). W związku z powyższymi działaniami woda do spożycia może zmieniać: barwę, mętność, zapach.
Za powyższe niedogodności przepraszamy.

 

Komunikat z dnia 20.07.2021r. PDF

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na Warsztaty z rozliczania zawartych umów, które zawarte zostały przez beneficjantów w ramach naboru wniosków dla naboru EFS 1/G/2021 Typ 1 c) kluby młodzieżowe. Warsztaty odbędą się 28 lipca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą mieszczącym się przy ul. Szkolnej 1 w Dobrzyniu nad Wisłą. Początek warsztatów godz. 10.00
Warsztaty skierowane w szczególności do podmiotów, które wnioskowały w naborze 1/G/2021.