Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie uprzejmie informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta zewnętrznego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku przepisów Polskiego Ładu, w obszarze zmian podatkowych, w Urzędzie Skarbowym w Lipnie, zorganizowane zostały dyżury eksperckie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 dedykowane tym wszystkim, którzy chcieliby uzyskać informacje w zakresie zaistniałych zmian.
Dodatkowo uruchomione zostały linie telefoniczne:

54 414 83 33
54 414 83 36


Serdecznie zachęcamy do korzystania z naszych usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, informuje, że do dnia 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) przyjmowane będą zgłoszenia szkód powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku nawałnicy z dnia 16-17 stycznia 2022 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą do godziny 15:00, pokój nr 3 lub nr 6, na parterze.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka 2022 1

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przypominamy Przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2021 oraz o obowiązku wyliczenia i wniesienia I raty opłaty za korzystanie z posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 stycznia 2022 r.

Druk oświadczenia do pobrania poniżej.

W związku z powyższym przypominamy:

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę za korzystanie z posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa

- wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

2) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

3) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu

- wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłatę należy wnieść na rachunek gminy, w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem,  w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Niedopełnienie przez przedsiębiorcę obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim  spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty  za korzystanie z zezwolenia.

Niedopełnienie przez przedsiębiorcę obowiązku dokonania opłaty spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od tego dnia nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30%  tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z wymienionych przyczyn, może wystąpić  z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu.

Opłatę można wnieść na rachunek nr 97 9550 0003 2006 0040 0477 0003 KDBS O/Dobrzyń nad Wisłą lub uiścić w kasie Urzędu, w dniach o godzinach jej otwarcia.