Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza konkursy na:

  1. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Kubusia Puchatka w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą - otwórz
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie - otwórz

 Opublikowano 06 kwiecień 2017

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 20 lutego 2020 roku o godz. 8 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1 odbędzie się posiedzenie komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Kontrola wydatków przeznaczonych z budżetu gminy w roku 2019 na jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
  2. Sprawy bieżące.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa.

Ogłoszenie:

Regulamin:

Wzór oferty realizacji zadania publicznego:

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem:

Wzór sprawozdania:

Zarządzenie:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 13 lutego 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą odbędzie się posiedzenie komisji wspólnych.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie zagadnień związanych z sytuacją finansową gminy.
  2. Sprawy bieżące.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr IR.0050.9.2020

Burmistrza Miasta i Gminy

Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 10 lutego 2020 roku

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 10 lutego 2020 roku

Zawiadamia się o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zmian w „Programie Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag mieszkańców dotyczących zmian.

Termin trwania konsultacji: od 17.02.2020 r. do 24.02.2020 r.

Konsultacje odbędą się w formie ankiety skierowanej do mieszkańców, dostępnej na stronie internetowej www.dobrzyn.pl lub w sekretariacie urzędu.

Wypełnioną ankietę z uwagami do wprowadzonych zmian można dostarczyć:

  1. a) wysyłając ją drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w temacie e-maila „Konsultacje” (decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną),
  2. b) przekazując do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, w godzinach jego urzędowania,
  3. c) wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą (decyduje data stempla pocztowego).

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

                                                      

                                                                                                                                                        Piotr Wiśniewski

 

 

Pobierz:ankieta konsultacyjna

Pobierz:PR Dobrzyń nad Wisłą-aktualizacja

Pobierz: Zarządzenie

Podkategorie