Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349i 1432), zwołuję pięćdziesiątą siódmą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 14 września 2018 roku o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie LVII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad LVII sesji Rady Miejskiej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok.
  5. Zakończenie obrad LVII sesji Rady Miejskiej.