Drukuj
Odsłony: 976
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

cluEv3mqbK9lVnmnqqjWx4

Zapraszamy Państwa serdecznie na spotkanie informacyjno-edukacyjne Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", które odbędzie się w dniu 11 września o godz. 16:00Dobrzyńskim Domu Kultury „Żak”.

Spotkanie to realizowane jest w ramach zadania pn. „Wsparcie zadań Ministra Środowiska w obszarze działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów, poprawy stanu środowiska i zmian klimatu”.

Jego celem jest upowszechnienie w społeczeństwie świadomości i odpowiedzialności indywidualnej każdego z mieszkańców za nieodpowiednią jakość powietrza oraz wskazanie sposobów działań wpływających na jego poprawę, a w szczególności:

- propagowanie idei czystego powietrza, jako ważnego dobra naturalnego,

- podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w kwestii głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza, konsekwencji zdrowotnych jakie powodują oraz dostępnych możliwości przeciwdziałania im,

- promowanie budowania, modernizowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych z wykorzystaniem energooszczędnych rozwiązań (termomodernizacja, wymiana pieców/kotłów).

Spotkanie odbędzie się przy udziale ekspertów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawicieli Ministerstwa Środowiska.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Programu na stronie Ministerstwa Środowiska, link poniżej:

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/103-mld-zl-na-poprawe-jakosci-powietrza-w-polsce/

 

List intencyjny dla Berm 1