Drukuj
Odsłony: 1216
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Żurawski zaprasza na 56 sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

 

Porządek obrad

       1. Otwarcie LVI sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą,
       2. Stwierdzenie quorum,
       3. Przyjęcie porządku obrad LVI sesji Rady Miejskiej,
       4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej,
       5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym,
       6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym,
       7. Podjęcie uchwał w sprawach:
           a) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok;
           b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
               na lata 2018-2030;
           c) wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości gruntowych;
           d) przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej
               w Chalinie w Przedszkole w Chalinie;
           e) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad
               usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
               na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą;
        8. Interpretacje i zapytania radnych,
        9. Wolne wnioski i informacje,
        10. Zakończenie obrad LVI sesji Rady Miejskiej.