Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 19 lipca 2018 roku o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Tematem posiedzenia będzie :

  1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwały nr XXXIV/168/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2017 rok.
  2. Przedstawienie sprawozdania z wydatków środków budżetowych i ocena działalności ośrodka pomocy społecznej za 2017 rok.
  3. Sprawy bieżące.