Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Z inicjatywy Burmistrza Jacka Waśko oraz Członków Zarządu Koła 105 Dobrzyń nad Wisłą PZW, Okręg Mazowiecki w Warszawie, z okazji przypadającego 19 marca Dnia Wędkarza, zorganizowano konkurs plastyczny o tematyce nawiązującej do wędkarstwa, ekologii, zdrowego i bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło poprzez wyłonioną Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy oraz Zarządu Koła Wędkarskiego 105. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się z kolei 16 marca o godzinie 9.00 w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK”. Nagrody wręczono w dwóch kategoriach wiekowych: dla przedszkolaków i uczniów klas (I-III)oraz dla uczniów klas (IV-VII) szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prace plastyczne można było wykonać w dowolnej technice o tematyce nawiązującej do wędkarstwa, ekologii i wypoczynku nad wodą. Do DDK „ŻAK” zaproszono wszystkie dzieci, które nadesłały prace konkursowe, aby wręczyć im dyplomy i medale, które ufundowane zostały przez Koło 105 Dobrzyń nad Wisłą Polskiego Związku Wędkarskiego. Z kolei laureaci oprócz dyplomów i medali otrzymali nagrody rzeczowe, ufundowane przez Burmistrza Jacka Waśko, które osobiście wręczał podczas uroczystości wraz z Prezesem Zarządu Koła 105 Piotrem Kaczmarkiem. Dziękując za udział w konkursie Włodarz naszej gminy podkreślił wysoki poziom estetyczny wszystkich prac, dodając jednocześnie jak wielkim profesjonalizmem, pomysłem i zaangażowaniem wykazały się dzieci przy ich tworzeniu oraz jak wiele prac zgłoszono do konkursu. Na widowni oprócz laureatów, nauczycieli i gości zasiadła także Wiceburmistrz Marzena Niekraś i Dyrektor DDK „ŻAK” Renata Chęcka. Po wspólnych zdjęciach, gratulacjach i przemowach zaproszono wszystkie dzieci na słodki poczęstunek.