Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Prace inwestycyjne w gminie Dobrzyń nad Wisłą nie ustają. Nową inwestycją na terenie gminy jest rozpoczęta niedawno budowa chodnika w miejscowości Grochowalsk. Zakres zaplanowanych prac obejmuje przygotowanie podłoża, w tym jego odwodnienie, przygotowanie kinet pod budowę chodnika i ułożenie kostki brukowej. Chodnik poprowadzony będzie od zakrętu we wsi Grochowalsk do strugi. Jest to bardzo istotna inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo poruszających się po chodniku pieszych.

W piątek 17 listopada dokonano także odbioru końcowego zadania pod nazwą „Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy zbiorniku Włocławskim KRO 08-04-044-DB2. Na teren inwestycji na skarpie wiślanej przybyła Komisja powołana z ramienia inwestora tj. Gminy, inspektor nadzoru, kierownik budowy, kierownicy robót i projektanci.