Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

                                                                       OBWIESZCZENIE

                                      BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

                                                                z dnia 14 listopada 2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, wykonując uchwałę Nr XLIV/224/2017 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Sołectwa Płomiany w celu wyborów sołtysa                                                         

                                                                       zawiadamia,

że zebranie Wyborcze, dla dokonania wyborów sołtysa, odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 roku w Strażnicy OSP w Płomianach, o godzinie 17:30.

W przypadku braku wymaganej dla ważności wyborów obecności co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa Płomiany uprawnionych do głosowania, drugi termin Zebrania Wyborczego w dniu 22 listopada 2017 roku, wyznacza się na godzinę 18:00.

 

                                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy                                                                                                 

                                                                                                                     mgr Jacek Waśko