Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 roku, poz. 730 i 935), zwołuję czterdziestą drugą w VII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 13 września 2017 roku o godzinie 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XLII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad XLII Sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  4. Przedstawienie „Programu finansowania rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ”.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  6. przyjęcia „Programu finansowania rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”
  7. zmian budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2017 rok.
  8. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Miejskiej.