Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zwołuję dwudziestą piątą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 28 października 2020 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

  1. Otwarcie XXV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok;
    2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020-2038.
  5. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Miejskiej.

 

W związku ze stanem epidemii COVID -19 Przewodniczący Rady Miejskiej zwraca uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas sesji ( maseczka ochronna na twarzy, dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych,  zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą )