Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 20 października o godz.10 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rolników, którzy mają obowiązek wzięcia udziału w spisie rolnym, z pracownikami GUS z użyciem platformy MS TEAMS. Na spotkaniu będzie okazja do zadania pytań – odnośnie samego badania, jego przebiegu, rozwiać wątpliwości związane z formularzem a także te dotyczące bezpieczeństwa danych przekazywanych w spisie.
Spotkanie zostało objęte patronatem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Odział Terenowy w Bydgoszczy.
Żeby dołączyć do spotkania wystarczy kliknąć w link:

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fteams.microsoft.com%2fl%2fmeetup%2djoin%2f19%253ameeting%5fYWYxZDI3OGYtZjQ2Yy00YTZlLWFlNWQtODFjNmVhNGJhNDNi%2540thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%252227548bda%2df5ce%2d43c6%2db0aa%2d7bd69e36e84a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252249c6a3a1%2d9728%2d4984%2d8346%2d2d41e955801f%2522%257d&umid=1E224623-B1B4-7D05-845D-128F04C80B19&auth=a72eda700c22cf55ef97c67caa753e88907e35cb-83230b26c47515c22abfa205d31b44ec03e71b30