Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Efektywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych poskutkowało podpisaniem w ostatnim czasie kilku umów na dofinansowanie ważnych i wyczekiwanych inwestycji na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Wśród nich jest umowa dotycząca termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Chalinie, która opiewa na kwotę 674 912, 37 pochodzącą  ze środków RPO WKP.  W dniu 05 sierpnia 2020 roku w ramach realizacji tego zadania podpisano natomiast umowy z wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru inwestorskiego, a w najbliższych dniach zostanie przekazany też plac budowy. Zakończenie inwestycji planowane jest w IV kwartale bieżącego roku.

W ramach PROW z kolei zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie 1.575,820,00 zł. Dotacja ta przeznaczona jest poprawę infrastruktury wodno-ściekowej, w tym budowę Stacji Uzdatniania Wody w Chalinie, rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Glewo oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Mokówku. Realizacja  inwestycji zaplanowana jest na lata 2021-2022.

Podpisano również umowę na realizację zadania pod nazwą „ Modernizacja budynku pawilonu sportowego w Dobrzyniu nad Wisłą w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”, dostępną dla każdego i skierowaną do społeczności lokalnej infrastrukturę o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Kwota dofinansowania wyniosła 38 000,00 zł i została udzielona w formie dotacji celowej z budżetu województwa. Roboty remontowo-budowlane obiektu zakończą się w IV kwartale bieżącego roku.

Fot. Szymon Zdziebo/tarantologa.pl dla UMWK-P