Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa.

Ogłoszenie:

Regulamin:

Wzór oferty realizacji zadania publicznego:

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem:

Wzór sprawozdania:

Zarządzenie: