Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
informuje, iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz
wypełniania dokumentacji konkursowej dla Przedsięwzięcia:
Budowa/przebudowa/remont obiektów infrastrukturalnych przyczyniających do
rewitalizacji społeczno- - gospodarczej na obszarze LGD (rewitalizacja),
odbędzie się 18 grudnia  2019 r. w Gościńcu Orbaś,  Szpiegowo 15, 
87-610 Dobrzyń n/W. Początek szkolenia/warsztatów godz. 10:00. Program szkolenie 9:45 - 10:00 Rejestracja uczestników Część I szkolenie 10:00 - 11:30 Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia. 11:30 - 12:30 Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów. 12:30 - 12:45 Przerwa kawowa Część II warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej 12:45 - 14:15 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku o  przyznanie pomocy wraz z załącznikami 14:15 - 14:30 Przerwa kawowa 14:30 - 16:00 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku 16:00 - Podsumowanie, dyskusja , zakończenie szkolenia/warsztatów.