Drukuj
Odsłony: 275
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe informuje iż szkolenie/warsztaty z zakresu zasad przyznawania pomocy oraz wypełniania dokumentacji konkursowej dla Przedsięwzięcia : Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. odbędzie się 7 listopada 2019 r. w Dobrzyńskim Domu Kultury Żak ul Szkolna 4. Początek szkolenia/warsztatów godz. 11:00.
Program szkolenie
10:45 - 11:00 Rejestracja uczestników
Część I szkolenie
11:00 - 12:30 Omówienie ogólnych zasad przyznawania wsparcia.
12:30 - 13:30 Przedstawienie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów.
13:30 - 13:45 Przerwa kawowa
Część II warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej
13:45 - 15:15 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
15:15 - 15:30 Przerwa kawowa
15:30 - 17:00 Omówienie oraz praktyczne zasady wypełniania biznesplanu
17:00 - Podsumowanie, dyskusja , zakończenie szkolenia/warsztatów.