Drukuj
Odsłony: 321
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Ogłoszenie o naborze 2/G/2019 EFS
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Numer konkursu LGD: 2/G/2019
Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP 1 e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),
Nabór współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać od 31.10.2019-15.11.2019 r. w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe mieszczącym się przy ul. Szkolnej 4 w Dobrzyniu nad Wisłą od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Więcej informacji na stronie https://www.lgddobrzyn.pl/246-ogloszenie-naboru-2-g-2019