Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309 ), zwołuję trzynastą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XIII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
 2. Odśpiewanie hymnu państwowego
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcie protokołu z XI i XII sesji Rady Miejskiej.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2019 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok;
  2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2019-2043;
  3) nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Chalin gm. Dobrzyń nad Wisłą;
  4) ustanowienia nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Miejskiej.