Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Trwa konkurs fotograficzny dla mieszkańców "Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się". 
Do 15 listopada można nadsyłać prace prezentujące efekty projektów zrealizowanych dzięki wsparciu w ramach naszych regionalnych programów operacyjnych. Na zwycięzców z każdej kategorii czekają 2 tysiące złotych. To już druga edycja konkursu. Nadsyłane fotografie powinny prezentować zmiany, które nastąpiły w naszym województwie dzięki realizacji projektów współfinansowanych i finansowanych w ramach dwóch regionalnych programów operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego: na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020.
Lista projektów znajduje się na stronie internetowej promującej fundusze europejskie w województwie kujawsko-pomorskim: www.mojregion.eu<http://www.mojregion.eu/>
w zakładce - Mapa dotacji oraz w wydawnictwach naszego województwa Razem dla Regionu tutaj<http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23698&Itemid=738>. Każdy autor może nadesłać do konkursu jedną pracę, a może nią być pojedyncza fotografia lub fotoreportaż liczący od trzech do pięciu zdjęć. Fotografie, wykonane w dowolnej technice, muszą zostać dostarczone w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD).
Zdjęcia powinny być w rozdzielczości 300 dpi i wymiarze dłuższego boku nie mniejszym niż 4000 px. Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową w wybranej kategorii: * region przyjazny środowisku i rolnictwo, * działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, * edukacja, kultura i sport, * transport i infrastruktura. Zwycięzcy otrzymają po 2 tysiące złotych. Nagrody za drugie i trzecie miejsce wyniosą odpowiednio: 1,5 tysiąca złotych i tysiąc złotych. 800 złotych otrzyma autor wyróżnionej pracy. Regulamin i dokumenty potrzebne do udziału w konkursie do pobrania poniżej: * Regulamin konkursu<https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2019/wiadomosci/20190401_konkurs/Regulamin.pdf>
* Karta zgłoszenia<https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2019/wiadomosci/20190401_konkurs/zal_1.doc> * Zgoda rodzica lub opiekuna na udział dziecka w konkursie<https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2019/wiadomosci/20190401_konkurs/zal_2.doc>
* Oświadczenie o prawach autorskich<https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2019/wiadomosci/20190401_konkurs/zal_3.doc> * Oświadczenie dot. naruszeń<https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2019/wiadomosci/20190401_konkurs/zal_4.doc>
* Zgoda na przetwarzanie danych osobowych<https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2019/wiadomosci/20190401_konkurs/zal_5.doc> * Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana prze opiekuna <https://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/2019/wiadomosci/20190401_konkurs/zal_6.doc>