Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Tematem posiedzenia będzie :

  1. Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwały nr XLVI/237/2017 Rady Miejskiej z dnia 2018 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
  2. Przedstawienie sprawozdania z wydatków środków budżetowych i ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018.
  3. Przedstawienie rekomendacji powstałych na bazie danych zawartych w ocenie zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
  4. Sprawy bieżące.