Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500), zwołuję siódmą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 4 marca 2019 roku o godzinie 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej.
  4. Podjęcia uchwał w sprawach:
  • utraty mocy niektórych uchwał,
  • określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych udzielanych osobom fizycznym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na cele mieszkaniowe.
  1. Zakończenie obrad VII sesji Rady Miejskiej.

Link do nagrania: https://youtu.be/g9Sk8xE1gjE