Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kolejna inwestycja  pn. "Przebudowa drogi gminnej w Krojczynie" gotowa do realizacji z dofinansowaniem z UE

Gmina Dobrzyń nad Wisłą znalazła się na liście operacji przyjętej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lista ta zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Dobrzyń nad Wisłą znajduje się na 24  miejscu, na 76 projektów zakwalifikowanych do dalszego etapu, z kwotą dofinansowania 442 293,00 zł dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Krojczynie”.