Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poniżej zamieszczamy informacje przesłane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  • ZUS przed terminem zakończył wysyłkę PIT-ów - pobierz:
  • ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami - pobierz:
  • Emerycie i rencisto! Czas na coroczne rozliczenia z ZUS - pobierz:
  • Dyżur telefoniczny - Waloryzacja emerytur i rent - pobierz:
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378 ), zwołuję dwudziestą dziewiątą w VIII kadencji Sesję Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, która odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 roku o godzinie 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1.

  1. Otwarcie XXIX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok.
  5. Zakończenie obrad XXIX  sesji Rady Miejskiej.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 23 lutego 2021 roku o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie kontrola wydatków przeznaczonych z budżetu gminy w roku 2020 na jednostki OSP.