Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zawarcie i rejestracja małżeństwa

 

Podstawa prawna:

 • Art. 76­80 oraz art. 89 ustawy z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 (Dz U. z 2016 r., poz. 1827)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1904)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 180)
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych a dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie upoważnia do przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzania zaświadczeń stanowiących podstawę sporządzania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

                                                                             

 1. I.DOKUMENTY  OD  WNIOSKODAWCY:

Obywatel polski:

 

 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
 • W przypadku osoby niepełnoletniej zezwolenie sądu na zawarcie związku małżeńskiego.

Cudzoziemiec:

 

 • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
 • Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu.
 • Dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie wskazanego dokumentu nie jest możliwe, sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od jego przedłożenia.
 1. II.OPŁATA  SKARBOWA:                    

        84 zł ­ sporządzenie aktu małżeństwa (cywilnego, wyznaniowego)

        38 zł  ­ wydane zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia

                    małżeństwa za granicą

        38 zł – wydane zaświadczenie o stanie cywilnym

Opłatę skarbową uiszcza się:

w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Miasta i Gminy:

 97 9550 0003 2006 0040 0477 0003

1000 zł – ślub poza lokalem – opłata dodatkowa

Nr konta: 97 9550 0003 2006 0040 0477 0003

 

 

 

 1. III.TERMIN  I TRYB  REALIZACJI:

 

Złożenie dokumentów do ślubu cywilnego:

- może nastąpić najwcześniej 6 miesięcy przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa (zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński), ­ zapewnienia mogą zostać złożone najpóźniej 1 miesiąc przed planowaną datą ślubu cywilnego. Termin ten może ulec skróceniu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Złożenie dokumentów do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi:

­ w okresie 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu wyznaniowego (zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia).

 1. IV.JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA:

 

Urząd Stanu Cywilnego

 1. Szkolna 1, 87­610 Dobrzyń nad Wisłą,

Telefon: 54 253 05 30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia: pn-pt 7:30 – 15:30, p. 4

 1. V.TRYB  ODWOŁAWCZY:

 

W przypadku odmowy – wniosek do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 1. VI.  UWAGI:

 

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa składa się osobiście przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem.