Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dobrzyń nad Wisłą, dnia ………………

…………………………………

                   nazwisko i imię

…………………………………

…………………………………

                           adres

Urząd Miasta i Gminy

w Dobrzyniu nad Wisłą

 

Niniejszym proszę o nadanie numeru dla nieruchomości położonej

w …………………………………………………………….. oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr ………………,

na której znajduje się budynek ……………………………………

                                                                                                        (rodzaj budynku)

 

 

                                                    ……………………………………

                                                                             podpis

Załączniki:

    1. Mapa działki (geodezyjna inwentaryzacja)
    1. Opłata skarbowa 17zł

 

 Załącznik