Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy oraz rozpatrzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania przez Burmistrza budżetu za 2019 rok, Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą podczas Sesji w dniu 26 czerwca 2020 roku zagłosowała jednogłośnie za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Piotra Wiśniewskiego.

Na uroczystą Sesję przybyła także Aneta Jędrzejewska - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która oprócz gratulacji i kwiatów wręczyła włodarzowi naszego miasta dwie umowy o dofinansowanie inwestycji:

PROW – 1.575 820, 00 zł na poprawę infrastruktury wodno-ściekowej (m. in. budowa Stacji Uzdatniania Wody w Chalinie).

RPO WKP- 674, 912, 37 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chalinie.

W tym samym dniu Joanna Borowiak - Poseł na Sejm RP przekazała na ręce Burmistrza symboliczny czek na kwotę 1 601 989 zł w Ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, inicjatywy Prezydenta RP wspierającej lokalne samorządy i ich społeczności, głównie realizację lokalnych inwestycji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W sobotę, tj. 20 czerwca 2020 roku odbyła się już druga edycja akcji pod nazwą „Sprzątanie Skarpy Wiślanej”, tym razem zorganizowanej z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. W sprzątaniu nadbrzeża i skarpy wiślanej wzięło udział około 60 osób, w tym strażacy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Dobrzyniu nad Wisłą, członkowie Koła Wędkarskiego nr 105 PZW Dobrzyń nad Wisłą, przedstawiciele Ligi Morskiej i Rzecznej Dobrzyń nad Wisłą oraz wielu mieszkańców naszej gminy, którym zależy na czystym, przyjaznym otoczeniu. Spotkanie organizacyjne, podczas którego rozdano niezbędny sprzęt (worki i rękawice) i podzielono wszystkich na grupy,  wyznaczając każdej z nich teren do sprzątania, odbyło się o godzinie 9.00 przy Górze Zamkowej. Następnie uczestnicy z wielkim zapałem przystąpili do zbiórki odpadów. Podczas ponad dwugodzinnego sprzątania, uporządkowano cały teren skarpy wiślanej - od Góry Zamkowej aż do przystani wiślanej przy ul. Zjazd. Zebrano ponad 2, 5 tony śmieci. Doceniając  bezinteresowne zaangażowanie i poświęcenie osób sprzątających,  zorganizowano dla wszystkich ognisko, przy którym można było upiec kiełbaski i napić się herbaty. Sobotnia akcja to wspaniała społeczna inicjatywa. Trud się opłacił, a jego efektem jest piękne, czyste nadbrzeże.

Dbajmy wspólnie o nasze otoczenie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zaproszenie:  pobierz