Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Kinga Kraśnicka została finalistką II edycji wojewódzkiego konkursu „Ciekawość – pierwszy stopień do statystyki” organizowanego przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Patronat honorowany nad przedsięwzięciem objął marszałek Piotr Całbecki, oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Skierowany do gimnazjalistów konkurs miał na celu rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji danych oraz przeprowadzania edukacji wzbogaconej rzetelną informacją. Konkurs realizowany był w dwóch etapach:

    • I etap polegał na samodzielnym przygotowaniu referatu z wykorzystaniem danych statystycznych statystyki publicznej dotyczących województwa kujawsko-pomorskiego, pt: „Mój region w statystyce
    • II etap (finałowy) polegał na samodzielnym przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji referatu przesłanego w ramach I etapu konkursu

Kinga w swej pracy zajęła się tematem „Bibliotek i czytelnictwa w województwie kujawsko-pomorskim”, bazując na danych z opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Za tytuł finalisty Kinga otrzymała atrakcyjne nagrody. Oprócz tego przekazany został list gratulacyjny do Dyrektora szkoły wraz z kompletem publikacji Roczników Statystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Opiekunem Kingi był Sylwester Struś.