Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy oraz rozpatrzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania przez Burmistrza budżetu za 2019 rok, Rada Miejska Dobrzyń nad Wisłą podczas Sesji w dniu 26 czerwca 2020 roku zagłosowała jednogłośnie za udzieleniem wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Piotra Wiśniewskiego.

Na uroczystą Sesję przybyła także Aneta Jędrzejewska - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która oprócz gratulacji i kwiatów wręczyła włodarzowi naszego miasta dwie umowy o dofinansowanie inwestycji:

PROW – 1.575 820, 00 zł na poprawę infrastruktury wodno-ściekowej (m. in. budowa Stacji Uzdatniania Wody w Chalinie).

RPO WKP- 674, 912, 37 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chalinie.

W tym samym dniu Joanna Borowiak - Poseł na Sejm RP przekazała na ręce Burmistrza symboliczny czek na kwotę 1 601 989 zł w Ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, inicjatywy Prezydenta RP wspierającej lokalne samorządy i ich społeczności, głównie realizację lokalnych inwestycji.