Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ubiegłym tygodniu Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Piotr Wiśniewski  wręczał naukowe i sportowe stypendia najbardziej uzdolnionym uczniom. W tym roku aż 82 uczniów spełniło kryteria(średnia nie niższa niż 5,20 w danym roku szkolnym) umożliwiające otrzymanie stypendium naukowego w wysokości 100 zł wypłacanego co miesiąc przez 10 miesięcy.

Nie tylko uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce mogli liczyć na uznanie w postaci wsparcia finansowego. Sześciu uczniów otrzymało także stypendium za osiągnięcia sportowe. Wielkość przyznanego stypendium dla uczniów, którzy byli finalistami,albo uzyskali jedno z trzech pierwszych miejsc w drużynowych zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkimi i  należeli do podstawowego składu drużyny wahało się od 500 zł do 100 zł, wypłaconego jednorazowo.

W gronie stypendystów znalazło się także dwóch uczniów, którzy  uzyskali tytuł finalisty albo laureata konkursu wiedzy na szczeblu co najmniej wojewódzkim w konkursie organizowanym, rekomendowanym lub objętym patronem Kuratora Oświaty lub Ministra  Edukacji Narodowej. Ci uczniowie otrzymali z rąk Burmistrza jednorazowe stypendium naukowe w wysokości 500 zł. Oprócz symbolicznych dyplomów dla uczniów były także podziękowania i gratulacje dla rodziców nagrodzonych dzieci.

Podczas uroczystości wręczania stypendiów, nie zabrakło także występów artystycznych i pozowania do wspólnych zdjęć.

Uczniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.