Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W dniu 27 listopada 2018 roku odbył się odbiór końcowy drogi dojazdowej w technologii bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,240 km, w obrębie geodezyjnym Grochowalsk. Na teren inwestycji przybył inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy z ramienia wykonawcy, a także Komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, w skład której weszli pracownicy Gminy. Inwestycja była współfinansowana w kwocie 43 200,00 zł, ze środków budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.