Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Puchar Lata CMYK PDF PRINT

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grochowalsku”

Umowa na realizację inwestycji została podpisana w dniu 18 maja 2018 r. Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka starego budynku stacji uzdatniania wody, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą technologiczną. Inwestycja polega głównie na budowie nowego budynku stacji, nowego odstojnika wód popłucznych, budowie płyty fundamentowej pod 2 zbiorniki retencyjne wraz z montażem zbiorników o pojemności 100 m3, modernizacji studni głębinowych, budowie kanalizacji sanitarnej i wód popłucznych, sieci wodociągowej, a także modernizacji urządzeń technologicznych.

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniu 22 lipca do Dobrzynia nad Wisłą zawitał Dominik Dobrowolski ekolog i podróżnik, który w ramach akcji „Cycling Recycling-Wisła z prądem” przemierza Polskę wzdłuż Wisły, aby edukować ludzi poprawnej segregacji odpadów, promować walkę z zaśmiecaniem miast i przede wszystkim rzeki Wisły.  Edukacyjno-promocyjna podróż licząca ponad 1000 km rozpoczęła się 15 lipca a zakończy  się 28 lipca w Gdańsku. Jednym z przystanków był właśnie Dobrzyń nad Wisłą. Pan Dominik Dobrowolski wraz ze swoją ekipą(kilkunastoma osobami-pasjonatami rowerów i ekologii) przybyli do naszego miasteczka na spotkanie z mieszkańcami, turystami, przedstawicielami mediów oraz władzami, aby promować ekologię a przede wszystkim zachęcać do recyklingu odpadów. Całą ekipę na czele z Panem Dominikiem przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Jacek Waśko. Podczas wspólnej rozmowy padło wiele pytań dotyczących oczyszczania miasta i gminy z odpadów oraz ich późniejszej utylizacji. Rozmawiano także o zanieczyszczeniu Wisły i zagrożeń z tym związanych. Poruszono także temat segregacji odpadów na terenie naszej Gminy. Pan Burmistrz wyjaśnił, że mieszkańcy coraz lepiej radzą sobie z przyporządkowaniem odpadów do odpowiedniego pojemnika. Oprócz ciekawych rozmów były także wspólne zdjęcia i wymiana drobnych upominków. Oby było więcej takich akcji przypominających o dbaniu o środowisko, zaśmiecaniu miast i otoczenia w którym żyjemy. Wystarczy tak niewiele aby wokół nas panował porządek. Wrzucenie papierka do kosza nic nie kosztuje a przynosi wymierny efekt w postaci czystego środowiska.