Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Budynek Pawilonu Sportowego, jego wnętrze oraz otoczenie przeszły, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, olbrzymią metamorfozę.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W ramach wsparcia na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego, polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, Gmina Dobrzyń nad Wisłą przystąpiła do programu „Laboratoria przyszłości”, pozyskując z niego, dla szkół podstawowych, środki w kwocie 229.500,00 zł. Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych, w ramach którego szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

 W ramach pozyskanej kwoty, poszczególne szkoły uzyskały następujące środki:

  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą 79.500,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Chalinie – 60.000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie – 60.000,00 zł
  • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Dyblinie – 30.000 zł.

Dzięki temu wsparciu szkoły z terenu gminy zakupiły m.in. drukarki 3D, sprzęt nagłaśniający, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.) i stacje lutownicze (do mikrokontrolerów). Nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne i pomoże uczniom rozwijać swoje zainteresowania, nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Do 31 grudnia osoby, które otrzymują równocześnie emeryturę z ZUS i KRUS, czy osoby samotnie wychowujące małoletnie dziecko, osiągające dochody z pracy i z renty rodzinnej, powinny złożyć wniosek o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek przy emeryturze czy rencie. Jest to niezbędne, by w rozliczeniu podatku za 2022 rok nie powstała niedopłata podatku w kwocie do 5100 zł.

Każdy organ rentowy, w  tym ZUS z urzędu obniża zaliczkę na podatek o kwotę zmniejszenia. Podatnikowi przysługuje 12 takich ulg w roku, czyli po 425 zł miesięcznie, maksymalnie 5100 zł za 12 miesięcy. W sytuacji gdy senior pobiera jednocześnie emeryturę z ZUS i KRUS  i nie złoży w jednej z instytucji wniosku o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek, to przy rozliczeniu rocznym powstanie niedopłata podatku w kwocie do 5100 zł, którą trzeba będzie zwrócić do Urzędu Skarbowego. Aby tego uniknąć, warto złożyć w jednej instytucji albo ZUS (druk EPD-18), albo KRUS wniosek o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek. Wówczas przy jednym świadczeniu nie będzie stosowana ulga, świadczenie będzie co prawda niższe o 425 zł, ale nie trzeba będzie zwracać pieniędzy do Urzędu Skarbowego – tłumaczy Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Analogiczna sytuacja dotyczy osoby samotnie wychowującej dziecko, która ma dochody z pracy i dochody z renty rodzinnej na małoletnie dziecko. Aby nie powstała niedopłata podatku, osoba taka powinna poinformować pracodawcę o dochodach z ZUS lub oddział ZUS, aby nie stosował kwoty zmniejszenia przy zaliczce od renty dziecka – dodaje rzeczniczka.