Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W niedzielę 23 czerwca 2019 roku w Dobrzyniu nad Wisłą uroczyście otwarto Dobrzyńsko – Kujawską Drogę św. Jakuba. Z radością powitaliśmy w naszym grodzie licznych gości z Wicewojewodą Józefem Ramlau i Anetą Jędrzejewską Członkiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na czele.  Obecność członków bractw i konfraterni św. Jakuba z Warszawy i Torunia, ubranych w pielgrzymie stroje, dodała oprawie uroczystości szczególnego, historycznego charakteru.

 W podniosłej, ale i przyjacielskiej atmosferze zakończono trwające kilka lat prace nad uzupełnieniem sieci Dróg Camino w Polsce o odcinek łączący Mazowsze przez Ziemię Dobrzyńską z przebiegającą przez Kujawy Drogą Polską, którą można dotrzeć do grobu Apostoła w Santiago de Compostela. Nowy szlak, wpisując się w krajobraz kulturowy naszych Małych Ojczyzn, bez wątpienia przyczyni się do ich popularyzacji i promocji, a dla tych, którzy na niego wkroczą może stać się ciekawą propozycją i wyzwaniem. Z doświadczenia wiemy, że Camino to nie nordic walking, a często wkraczający na nie turysta wraca do domu jako pielgrzym.

Głównym punktem uroczystości była Msza św. koncelebrowana, w której ks. kanonik Henryk Lewandowski, Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP oraz ks. profesor Piotr Roszak, kierownik Pracowni Szlaku św. Jakuba w Toruniu,  wraz z licznym gronem gości i parafian, zawierzyli Bogu otwierany szlak przez wstawiennictwo św. Jakuba. W homilii ks. Roszak podkreślił duchowy wymiar Drogi i jej wpływ na tych, którzy odważą się  na nią wkroczyć. Jego zdaniem, dla wierzących jest to wyjątkowa szansa otwarcia się na najczęściej dyskretny, ale przemożny strumień łask, w który można i warto się zanurzyć. Uroczystą liturgię, jak i część merytoryczną, wzbogaciły pieśni religijne w  wykonaniu Zespołu Kameralnego „Portamus Gaudium” pod dyrekcją dr Agnieszki Brzezińskiej.

Po przejściu krótkiego fragmentu otwieranego szlaku odbyła się konferencja poświęcona idei i funkcjonowaniu Camino.  W gościnnych progach Dobrzyńskiego Klubu „Żak” przygotowano interesującą wystawę wydawnictw i pamiątek „Jakubowach” oraz ekspozycję promującą walory Ziemi Dobrzyńskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Piotr Wiśniewski otworzył spotkanie, powitał gości i pogratulował niewątpliwego sukcesu wszystkim, którzy się do niego przyczynili. Zapewnił również o dalszym wspieraniu działań, które przyczyniają się przecież do rozwoju i promocji Ziemi Dobrzyńskiej.

Ks. prof. Piotr Roszak przedstawił ideę i dzieje Dróg św. Jakuba ze szczególnym uwzględnieniem ich biblijnego i historycznego uzasadnienia oraz przebiegiem w ujęciu chronologiczno – przestrzennym.

Paweł Śliwiński, jako inicjator tworzenia Dobrzyńsko – Kujawskiej Drogi św. Jakuba, omówił proces jej powstawania od koncepcji do realizacji.

W wystąpieniach prelegentów, jak i gości, obok podziękowań i gratulacji, przewijał się wątek konieczności zadbania o propagowanie idei Camino na terenie naszego województwa i przekonanie, że Dobrzyńsko – Kujawską Drogę św. Jakuba okaże się sukcesem, jeśli na trwałe wpisze się w krajobraz kulturowy regionu oraz będzie funkcjonować w świadomości mieszkańców i pielgrzymów. 

Spotkanie zakończyło zwiedzanie przygotowanych ekspozycji oraz poczęstunek.           

Autor tekstu: Paweł Śliwiński